Top

Menu Zaloguj się (dla użytkowników forum)

Wymagania i warunki udziału:Recenzje mają być samodzielnymi, oryginalnymi dziełami uczestników konkursu, plagiaty lub artykuły publikowane wcześniej w innych mediach, pod innymi tytułami, podpisane innymi personaliami podlegają dyskwalifikacji.
Recenzja startująca w naszym konkursie powinna dotyczyć książki (powieść, zbiór opowiadań), która NIE ZOSTAŁA zrecenzowana na łamach Horror Online DO DNIA ogłoszenia konkursu. Dobór tytułu należy do uczestników konkursu, mile widziane będą recenzje zarówno książek, które pojawiły się na polskim rynku wydawniczym, jak i tych, które jeszcze się u nas nie ukazały. Warunkiem koniecznym jest to, że powinny to być pozycje wpisujące się w ogólnie rozumiany nurt grozy/horroru.
Każde zgłoszenie powinno zostać opatrzone danymi osobowymi i kontaktowymi uczestnika konkursu (dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celach konkursowych).
Zgłoszenia należy wysyłać na adres:
W temacie maila należy napisać "Recenzja książki - konkurs". Ostateczny termin nadsyłania prac mija 07.05.2008r, po tym terminie jury konkursowe, przystąpi do oceniania nadesłanych prac.

Szczegóły znajdziesz w REGULAMINIE KONKURSU

Nagrody:


1. Zwycięska recenzja ukaże się na łamach naszego portalu.
2. Pięć najlepszych, zdaniem jury recenzji nagrodzone zostaną nagrodami rzeczowymi w postaci zestawów książek i filmów na DVD
3. Osoby, które zajmą trzy pierwsze miejsca dostaną możliwość stażu w redakcji Horror Online, a po okresie stażowym będą miały możliwość zasilenia szeregów redakcji na stałe.

Horror Online 2003-2015 wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie fragmentów lub całości opracowań, wykorzystywanie ich w publikacjach bez zgody twórców strony ZABRONIONE!!!

- - - -