Top

Menu Zaloguj się (dla użytkowników forum)

Wymagania i warunki udziału:Recenzje mają być samodzielnymi, oryginalnymi dziełami uczestników konkursu, plagiaty lub artykuły publikowane wcześniej w innych mediach, pod innymi tytułami, podpisane innymi personaliami podlegają dyskwalifikacji.
Recenzja startująca w naszym konkursie powinna dotyczyć filmu, który NIE ZOSTAŁ zrecenzowany na łamach Horror Online DO DNIA ogłoszenia konkursu. Dobór tytułu należy do uczestników konkursu, mile widziane będą recenzje zarówno filmów nowych, jak i starszych, należących do nurtu mainstreamowego oraz produkcje niszowe, niskobudżetowe. Powinien to być jednak przede wszystkim film wpisujący się w nurt grozy/horroru.
Każde zgłoszenie powinno zostać opatrzone danymi osobowymi i kontaktowymi uczestnika konkursu (dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celach konkursowych).
Zgłoszenia należy wysyłać na ten W temacie maila należy napisać "Recenzja filmu grozy - konkurs". Ostateczny termin nadsyłania prac mija 21.12.2007r, po tym terminie jury konkursowe w składzie: Krzysztof "Krzysztov" Gonerski, Adam "Adach" Graczyk, Łukasz "shadock" Radecki, Michał "mihaugal" Galczak, przystąpi do oceniania nadesłanych prac.

Szczegóły znajdziesz w REGULAMINIE KONKURSU

Nagrody:


1. Zwycięska recenzja ukaże się na łamach naszego portalu.
2. Trzy najlepsze, zdaniem jury recenzje nagrodzone zostaną nagrodami rzeczowymi w postaci zestawów, figurek, filmów na DVD i książek
3. Osoby, które zajmą trzy pierwsze miejsca dostaną możliwość stażu w redakcji Horror Online, a po okresie stażowym będą miały możliwość zasilenia szeregów redakcji na stałe.

Horror Online 2003-2015 wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie fragmentów lub całości opracowań, wykorzystywanie ich w publikacjach bez zgody twórców strony ZABRONIONE!!!

- - - -